Keurmerk 'Veiligheid in de Vrouwenopvang' (2020)

 

    Vrouwenopvang organisaties bieden bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Zij bieden directe en veilige opvang, als nodig in een andere gemeente dan de woonplaats van het slachtoffer. Opvangorganisaties met het keurmerk vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Dit betekent gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bij de afzonderlijke gecertificeerde opvangorganisaties. Dit is in het belang van vrouwen, mannen én hun kinderen die door opvangorganisaties worden geholpen.

Het keurmerk is een kwaliteitskeurmerk. Voor veel opvangorganisaties is het keurmerk een aanvulling op bestaande certificaten zoals ISO en HKZ. Het keurmerk is gebaseerd op twee normenkaders die zijn samengesmolten tot één normenkader. Als eerste is het normenkader ‘Veiligheid in het landelijk stelsel bij geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (2018) en het normenkader ‘Kinderen in de opvang’ (2019) vormt een aanvulling hierop.

Normenkader downloaden

Opvangorganisaties met de volgende doelen kunnen het keurmerk aanvragen:

  • Het duurzaam stoppen van geweld;
  • Het voorkomen van uitbuiting en geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  • Het hulp bieden bij gevolgen van geweld;
  • Het bieden van hulp gericht op herstel en toekomst.

Ook ketenpartners op het gebied van veiligheid zoals de politie, veiligheidshuizen, Veilig Thuis en de uitvoerende (centrum)gemeenten kunnen het keurmerk hanteren. Voor hen kan het keurmerk dienen als basis voor doorverwijzing. Het keurmerk kan door gemeenten worden gebruikt bij het borgen van de invulling van de wettelijke opdracht. Het is voor gemeenten tevens een instrument om te beoordelen of dienstverlening conform verwachting wordt geleverd.

Het keurmerk is een initiatief van opvangorganisaties voor vrouwenopvang en is tot stand gekomen met breed draagvlak onder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en Valente.

Keurmerk aanvragen

Onderstaande Q&A is een informatief document voor medewerkers van VO-organisaties die actief werken aan het behalen van de normen of het verbeteren van de uitvoering van de normen. Zowel in de situatie dat het keurmerk al behaald is alsmede nog te behalen moet worden. 

Q&A Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang.pdf

Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ is een kwaliteitskeurmerk. Voor veel opvangorganisaties is het keurmerk een aanvulling op bestaande certificaten zoals ISO en HKZ.