Normenkader

 

Het normenkader en de handleiding zijn beide onderdeel van het keurmerk 'Veiligheid in de Vrouwenopvang'. Het normenkader beschrijft de daadwerkelijke normen waarop opvangorganisaties worden getoetst. De handleiding is een schriftelijke instructie gericht op de toetsing en het beheer van het keurmerk. Het zelfevaluatie document wordt na aanmelding toegezonden.

Download hier: