Over ons

 

Bij het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ zijn verschillende partijen betrokken. De keurmerkeigenaar is de Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON). Keurmerkinstituut is de beheerorganisatie van het keurmerk. De VON verleent Keurmerkinstituut de volmacht voor beheer, uitgifte, onderhoud en de positionering van het keurmerk. Keurmerkinstituut faciliteert organisaties die willen toetreden tot het keurmerk, de aan- en afmeldprocedure, de doorlooptijd van aanvraag tot toekenning/afwijzing, mogelijkheden van bezwaar.

Teneinde de onafhankelijkheid van beheer en toetsing te borgen, is een scheiding aangebracht tussen het beheer en de toetsing van het keurmerk. De keurmerkhouders/aanvragers kiezen zelf een Certificerend instelling die verantwoordelijk is voor de toetsing van de normenkaders. Deze Certificerend instelling dient om te mogen toetsen een overeenkomst te hebben gesloten met de beheerorganisatie.

In de loop van 2021 wordt er een College van Deskundigen (CvD) ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector en de keten. Dit CvD treedt op als klachten- en bezwaarcommissie en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het keurmerk en bijbehorende documenten.

  Beheerorganisatie